Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hải sản cao cấp nhập khẩu

Bào ngư Ireland 12 pcs

260.000  /500G

Hải sản cao cấp nhập khẩu

Bào ngư Ireland 18 pcs

220.000  /500G

Hải sản cao cấp nhập khẩu

Bào ngư Ireland 8 pcs

310.000  /500G

Hải sản cao cấp nhập khẩu

Bào ngư thịt Ireland 80-120

210.000  /500G
-11%

Hải sản cao cấp nhập khẩu

Ốc Bulot Ireland

160.000 /500G