Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại AnThinhFood.com

Mọi hàng hóa đều có thể không giống 100% so với hình ảnh, màu sắc, mô tả trên website với nhiều lý do chính đáng, tuy nhiên, chúng không khác về bản chất, thành phần cấu tạo sản phẩm.

Trong trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch, đổi trả nếu xảy ra các trường hợp sau:

Hàng hóa hư, hỏng về mặt bản chất so với mô tả sản phẩm

Khi đó, Quý khách vui lòng :

Thông báo cho AnThinhFood.com về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng .

Gửi hình ảnh sản phẩm đến zalo đường dây nóng để quá trình làm việc diễn ra nhanh hơn.

Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại tại AnThinhFood.com

– Khách hàng cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại AnThinhFood.com Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin gửi vào trang thông tin điện tử bán hàng AnThinhFood.com, AnThinhFood.com có quyền từ chối thực hiện giao dịch.

Giải quyết tranh chấp

– Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại AnThinhFood.com hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Quy định chấm dứt thỏa thuận

– Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách vĩnh viễn. Nếu quý khách không hài lòng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của AnThinhFood.com thì hãy báo qua email cho chúng tôi được biết.

Những quy định khác

– Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại AnThinhFood.com

Xin quý khách lưu ý chỉ mua hàng khi chấp nhận và hiểu rõ những quy định trên. Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, quý khách vui lòng tham khảo bộ phận chăm sóc khách hàng.