AnThinhFood.com giao hàng toàn quốc đối với các sản phẩm do chính AnThinhFood.com phân phối.– Đối với sản phẩm do các đơn vị Thương nhân thành viên phân phối, khu vực giao hàng có thể sẽ được giới hạn theo thông cập nhật tại trang sản phẩm. Trong một số trường hợp, mà khu vực giao hàng không được cập nhật kịp thời tại thời điểm quý khách đặt hàng, AnThinhFood.com sẽ liên hệ đến quý khách để thông báo chi tiết.

Các giai đoạn, điều kiện miễn phí giao hàng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website